Tenen lezen

Bent u ook zo nieuwsgierig naar wat uw tenen over u vertellen???? 

Aan de stand en vorm van uw tenen,
kan een karakter-/gedragsanalyse gemaakt worden.

Uitdraai per computer mogelijk.